Monday, January 31, 2011

Focal na Seachtaine - dúil

I nGaeilg an Dúin, ciallaíonn an focal dúil, intention, i. tá dúil agam sin a dhéanamh = I intend to do that.

In County Down Irish, the word dúil means 'intention', i.e. I intend to do that = tá dúil agam sin a dhéanamh.

No comments:

Post a Comment