Sunday, March 18, 2012

Gaeilge Chluain Daimh : ‘o’ - /u/


Tá dhá mhion-logainm speisialta i bParóiste Chluain Daimh (bailithe agam féin más buan cruinn mo chuimhne).


Is iad Lugagour (Log an Ghabhair / Lag a’ Ghabhair) agus Lugaveagh (‘Log a’ Bheithe’?).


Léiríonn an litriú Béarla, a chum mé féin orthu, ar an ábhar nach raibh Gaeilge ag an té ar thug dom iad, gur /u/ an fhuaimniú a bhí leis an ghraiféim (grapheme) ‘o’ i nGaeilge an cheantair.


Is é sin le rá gur /luɡ/ an fhuaimniú ar ‘log’.

No comments:

Post a Comment