Saturday, May 19, 2012

Gaeilg Chluain Daimh - Siomás agus Siomaí


/e:/ > /i/

Bhí fuaimniú ar leith ag an ainm Séimí agus Séamus go dtí le déanaí i gCluain Daimh, Siomaí agus Siomus seachas Séimí agus Séamus. 

Bhí an fuaimniú seo le fáil i nGaeilge Thír Eoghain chomh maith[1]


[1] Stockman, G. Gaeilge Thír Eoghain, Lochlann 1966


No comments:

Post a Comment