Sunday, April 3, 2011

Focal an Dúin na Seachtaine - gann 'scarcely'

Ciallaíonn gann 'scarcely' chomh maith le 'scarce' i nGaeilg an Dúin. Mar shampla .... Is gann dhomh 'bheith ann anocht - i'll will hardly be there tonight

No comments:

Post a Comment