Saturday, October 22, 2011

Réamhshuirbhé ar Thithíocht Thraidisiúnta Chluain Daimh 2

Teach 2.

Áit: Grugán Sceiche, Mullach Mór, Cluain Daimh.

Dáta an tSuirbhé: 4ú Nollaig 2005

  • Tá an teach marcáilte ar an léarscáil 1:25,000 de chuid an OSNI.
  • Tá dhá sheomra ann.
  • Ní raibh ann ach doras amháin.
  • Níl eolas agam go fóill faoi cé bhí ina gcónaí ann nó cá huair a thréigeadh é.

  • Tá dhá theallach ann (a) teallach mór sa cistín agus … (b) ceann níos lú sa seomra leapa.

  • Tá dhá fhuinneog ar an dá thaobh den príomhdhoras agus tá dhá fhuinneog beaga ann ar an taobh chúil den teach.

  • Tá an teach tógtha thíos i lag beag ar scáth chnocáin bhig.
  • Tá an díon déanta as bileoga stáin.

No comments:

Post a Comment