Saturday, October 22, 2011

Réamhshuirbhé ar Thithíocht Thraidisiúnta Chluain Daimh 1

(Clonduff Venacular Housing survery As usual, I welcome all addition information)

Teach / Foirgneamh 1.

Áit: Bann Lane, Mount Quarter, Baile na Machaire, Cluain Daimh.

Dáta an tSuirbhé: 2ú Nollaig 2005

  • Tá an teach marcáilte ar an léarscáil 1:25,000 de chuid an OSNI.
  • Níl sé soiléir más teach cónaithe a bhí ann nó más teach do na beithigh amháin a bhí ann.
  • Ní raibh ann ach seomra amháin.
  • Ní raibh ann ach doras amháin

  • Tá sé déanta as cloch – eibhear áitiúil atá ann. Tá na ballaí uilig ann go fóill cé gur thit cuid de phinniúr amháin síos ar na mallaibh. Dá bhrí sin áfach thig linn a fheiceáil go bhfuil an teach déanta as clocha móra ar an taobh amuigh agus clocha beaga ar an taobh istigh mar a fheictear sa phictiúir. Baineadh úsáid as moirtéar.
  • Níl ann ach fuinneog fíorbheag amháin.

  • Níl aon simné le mothú anois.
  • Níl aon teallach le mothú.
  • Tá díon úr air.

No comments:

Post a Comment