Saturday, June 16, 2012

Réamhshuirbhé ar thithíocht thraidisiúnta Chluain Daimh, cuid 3.


Teach 3.
Áit: Lag an Bheithe, Baile an Eanaigh, Cluain Daimh. 
Dáta an tSuirbhé: 4ú Nollaig 2005  • Tá an teach marcáilte ar an léarscáil 1:25,000 de chuid an OSNI.
  • Tá dhá sheomra ann.
  • Ní raibh ann ach doras amháin.  • Níl eolas agam go fóill faoi cé bhí ina gcónaí ann nó cá huair a thréigeadh é.


  • Tá dhá theallach ann (a) teallach mór sa cistín agus (b) ceann níos lú sa seomra leapa.  • Tá dhá fhuinneog ar an dá thaobh den príomhdhoras agus tá dhá fhuinneog beaga ann ar an taobh chúl den teach.
  • Tá dhá fhortheach tógtha ar an dá thaobh den príomhtheach.
  • Is léir go bhfuil an teach déanta as cloch, eibhear áitiúil ach tá sé clúdaithe le dóib.


Gaeilge Chluain Daimh, ‘abha’ - /o:/An Abhainn Ghlas, Cluain Daimh
Léiríonn an fhianaise atá ar fáil dúinn gur /o:n/ an fuaimniú a bhí ar an fhocal ‘abhainn’ i nGaeilge Chluain Daimh.

Tá dhá shampla ar fáil ón pharóiste, ‘Ballycoshone’ / Baile Cois Abhann[1] 'townland beside a river' agus ‘Owenglass’/ An Abhainn Ghlas.

Molann Lárchanúint na Gaeilge /aunʲ/ mar fhuaimniú ar ‘abhainn’[2].

Is féidir glacadh gur /oː/ a bhí ar ‘abha’ sa dúiche seo mar sin.
[1] Ó Mainnín, M. B. Place-Names of Northern Ireland series, ed. Gerard Stockman, Institute of Irish Studies, vol. III, 1993
[2] An Foclóir Póca (An Gúm)

Some Kilbroney Surnames

Most common surnames in Kilbroney parish in 1863-4.


Surname (Households)
Cill Bhrónaí


Feran (37) - from the Irish Ó Fearáin. More commonly anglicised as Fearon today. Fearán appears to mean 'small man'.


Morgan (37) Ó Muireagáin. Can be a Welsh name but it can been used to anglicise a number of Irish surnames including Ó Murcháin agus Ó Muireagáin. The evidence points to Morgan being used to anglicise Ó Muireagáin in South Down and in South Armagh. Pron. "ă mŭr′-ă-Găan" in S Armagh (SÓhA via Ó Duibhín).


Sloane (28) From the Irish Ó Sluagháin (now written Ó Sluáin). Sloan is also a 'Scottish' surname but is ultimately in that case of Irish extraction. The name Sluaghán signifies 'hosting or army' (MacLysaght).  


Murphy (18) From the Irish Mac Murchaidh, meaning 'son of Murchù'. Murchù means 'sea warrior / hound'.


Farrell (15) From the Irish Ó Fearghail. Fearghal means 'man of valour'. 


McGivern (15) From the Irish Mag Uidhrín (a diminutive of Mag Uidhir - Ó Duibhin)


Treanor (14) - From the Irish Mac Tréinfhir. Mac Tréinfhir means 'son of the strong man'. 


White (14) - Probably an anglicisation of Gaelic name but without further evidence it is difficult to say which and to speculate would be counter productive.


Hughes (12) - In Down, Hughes has been used to anglicised Mac Aodha 'Son of Aodh'.


Brennan (11) - From the Irish Ó Branáin