Thursday, January 17, 2013

Suirbhé ar Thithíocht Thraidisiúnta Chluain Daimh, Teach 5


Teach 5.
Áit: Guthard, Cluain Daimh.
Dáta an tSuirbhé: 4ú Nollaig 2005


  • Tá dhá sheomra ann.
  • Ní raibh ann ach doras amháin.
  • Bhí poll beag ann sa teallach chun rudaí a storáil.

  • *  Ba í ‘Kitty’ Campbell an duine deireanach a raibh cónaí orthu sa teach. Ní fios dom cá huair ar tréigeadh é áfach.


No comments:

Post a Comment